DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROGRAMI (DOSAP)


DSA

Doktora Sonrası Araştırmacı Programı ( DSA), DOSAP kapsamına girmeyen araştırmacının,  ODTÜ’de yürütülen araştırma projelerinde görev alarak veya burslu olarak ODTÜ’deki bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması prensibine dayanan bir programdır. Programın amacı, doktoralı araştırmacıların kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yapmasını teşvik etmektir.