Son Güncelleme:
13/12/2021 - 14:12

ÖNEMLİ: Üniversitemizde bu kapsamda araştırmacı olabilmek için öncelikle danışman, ardından Bölüm/EABD Başkanı ve Dekan/Enstitü Müdürü onayları gerekmektedir. Bu süreç tamamlanmadan Üniversitemiz Rektörlük Birimlerince herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

1. DOSAP ve DSA programları arasındaki fark nedir?

Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP), doktorasını tamamladıktan sonra, herhangi bir üniversitede öğretim elemanı olarak atanmış veya bir kurumda çalışan bir araştırmacının geçici bir süre için ODTÜ'de görevlendirilmesi ve ODTÜ'deki bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması prensibine dayanan bir programdır.

Doktora Sonrası Araştırmacı Programı (DSA) ise DOSAP kapsamına girmeyen araştırmacının, ODTÜ'de yürütülen araştırma projelerinde görev alarak veya burslu olarak ODTÜ'deki bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması prensibine dayanan bir programdır.

2. DSA programına başvuru yapmak için doktora sonrası belirli bir süre var mı?

DSA programına başvurabilmeniz için doktora sonrası belirli bir süre bulunmamaktadır.

3. DSA programına başvuru süreci nasıl olmaktadır?

Burssuz bir program olan DSA programı için danışmanın araştırmacı tarafından ayarlanmasının ardından http://dosap.metu.edu.tr/formlar-dsa linkinde yer alan DSA Araştırmacı Başvuru Formu ve DSA İş Planı'nın Bölüm/Enstitü ABD Başkanı ve Dekan/Enstitü Müdürü üzerinden EBYS ile Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir.

4. DSA programı için öğretim üyelerinin ihtiyacına yönelik ilanların yer aldığı portal benzeri bir platform var mıdır?

DSA programına ilişkin ilanların yer aldığı herhangi bir platform bulunmamaktadır.

5. Bir üniversite ya da kamu kurumda çalışan araştırmacı DSA programına başvurabilir mi?

DSA programına herhangi bir üniversite ya da kamu kurumunda çalışmayan araştırmacılar başvurabilmektedir.

6. DSA programından yararlanma süresi ne kadardır? En geç ne zaman bitirilmesi gerekmektedir?

Araştırmacılar DSA programı kapsamında maksimum 2 yıl süre ile görevlendirilmektedir ve bu sürede tamamlayamadığınızda iki yıla kadar ek süre talep etme hakkınız bulunmaktadır.

7. DSA programı kapsamında ODTÜ'de konaklama konusunda üniversitenin bir ücret yardımı var mıdır?

DSA programından yararlanan araştırmacılar Konukevi'nde konaklama taleplerini İş Planı Formu'nda belirtmelidir. Uygun yer olduğunda araştırmacılar, Sosyal Tesisler Müdürlüğü tarafından belirlenen ücreti ödeyerek konaklama imkânına sahiptirler.

8. DSA Programı için belirli bir başvuru tarihi var mı ve başvurular ne kadar sürede sonuçlanıyor?

DSA programına araştırmacılar istediği bir zamanda başvurabilir. Başvuru öncesinde araştırma projenizi ODTÜ'de görevli danışmanınız tarafından kabul etmesi yeterlidir. Başvuru işlemleri maksimum iki hafta içinde sonuçlanmaktadır.

9. Yurtdışından gelecek araştırmacılar için başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Araştırmacının öncelikle kendi ülkesinden Araştırma Vizesi alması gerekmektedir. Türkiye'ye geldikten sonra oturma izni için gerekli belgeleri (ikametgâh belgesi, pasaport fotokopisi, diploma fotokopisi ve sağlık sigortası) iletmesi halinde Üniversitemiz üzerinden Göç İdaresi ile gerekli yazışmalar yapılmaktadır.

10. DSA Programı kapsamında yapılacak çalışmalarda bir proje bütçesinin tanımlanmış olması zorunlu mudur?

DSA programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda bir proje bütçesinin tanımlanmış olması zorunlu değildir.

11. DSA Programı'na başvuru için yayın veya puan şartı var mı?

DSA programına başvuru için herhangi bir yayın ya da puan şartı yoktur.

12. DSA Programı'nda görev sonlandırma sürecini nasıl gerçekleştirilmektedir?

Proje sonuç raporunuzu teslim ettikten sonra ODTÜ ziyaretçi araştırmacı kimlik kartını Akademik Görevlendirme Müdürlüğü'ne teslim ederek görevlendirme sürecinizi sonlandırabilirsiniz.