Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından 06.04.2023 tarihinde uygulamaya konulan Doktora Sonrası Araştırma Programları (DOSAP) Uygulama Yönergelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DOSAP-A Yönergesi

DOSAP-B Yönergesi

DOSAP-C Yönergesi

Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

***Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.08.2023 tarihli toplantısında; "Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya YabancıUyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın Tanımlar Başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "en az 3 ünün listesinde"ibaresinin "en az birinin listesinde" şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

****Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 23.11.2023 tarihli toplantısında; "Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların" adı "Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" şeklinde değiştirilmiştir.


Son Güncelleme:
14/12/2023 - 14:18