Doktora Sonrası Araştırmacıların Üniversitemizde istihdamı/görevlendirilmesi 3 farklı program ile yürütülmektedir.

Ayrıca 13.04.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında kabul Edilen 'Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında görevlendirme yapılabilmektedir. İlgili usul ve esaslara bağlantıdan ulaşılabilir.

DOSAP-A

Programın amacı, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemektir. DOSAP-A programı kapsamında, herhangi bir disiplin/alan kısıtı olmaksızın desteklenmeye hak kazanan araştırmacılar 3 seneye kadar ODTÜ'de çalışma fırsatı bulacaklardır. Bu program kapsamında başvuruda bulunacak bilim insanı ODTÜ'de bir akademik danışmanla birlikte çalışacaktır. DOSAP-A kapsamında, araştırmacılar, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde görev almak ya da üniversitemizdeki tam zamanlı bir öğretim üyesinin yürüttüğü bu nitelikteki projelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilebilir. DOSAP-A Programı ile istihdam edilecek araştırmacı sayısı, üniversitenin dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %2'si ile sınırlıdır. DOSAP-A talepleri yılda 4 kere (toplam sınırın müsaade ettiği sürece); Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında birimlerden toplanmaktadır. 

DOSAP-A yönergesinde programla ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir. Başvuru adımları için öncelikli olarak süreç dokümanının incelenmesi tavsiye edilir.

Yabancı uyruklu araştırmacılar DOSAP-A programından yararlanamaz.

DOSAP-B

DOSAP-B, doktorasını tamamladıktan sonra, yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir üniversitede öğretim elemanı olarak atanmış ya da bir kamu veya özel kurumda görev yapan bir araştırmacının geçici bir süre için ODTÜ'de görevlendirilmesi prensibine dayanan bir "Doktora Sonrası Araştırma Programıdır". DOSAP-B kapsamında araştırmacıya finansal bir destek sağlanmaz.

DOSAP-B yönergesinde programla ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir. Başvuru adımları için öncelikli olarak süreç dokümanının incelenmesi tavsiye edilir.

DOSAP-C

DOSAP-C, DOSAP-B kapsamına girmeyen araştırmacının, ODTÜ'de yürütülen araştırma projelerinde görev alarak veya burslu olarak ODTÜ'deki bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması prensibine dayanan bir programdır. Programın amacı, doktoralı araştırmacıların kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yapmasını teşvik etmektir. DOSAP-C kapsamında araştırmacıya finansal bir destek sağlanmaz.

DOSAP-C yönergesinde programla ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir. Başvuru adımları için öncelikli olarak süreç dokümanının incelenmesi tavsiye edilir.