DOSAP - Doktora Sonrası Araştırma Programı

Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP), doktorasını tamamladıktan sonra, herhangi bir üniversitede öğretim elemanı olarak atanmış bir araştırmacının geçici bir süre için ODTÜ'de görevlendirilmesi ve ODTÜ'deki bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması prensibine dayanan bir programdır. Programın amacı, genç öğretim elemanlarının, kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yapmasını teşvik etmek ve öğretim elemanları arasındaki bilimsel etkileşimi artırmaktır.

DSA - Doktora Sonrası Araştırmacı Programı 

Doktora Sonrası Araştırmacı Programı (DSA), DOSAP kapsamına girmeyen araştırmacının,  ODTÜ’de yürütülen araştırma projelerinde görev alarak veya burslu olarak ODTÜ’deki bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması prensibine dayanan bir programdır. Programın amacı, doktoralı araştırmacıların kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yapmasını teşvik etmektir.