DOSAP-A 2024 yılı için ikinci talepler 26.04.2024 tarihine kadar alınacaktır. Yönerge ve Süreç Dökümanları doğrultusunda DOSAP-A programı için başvuruların fiziksel evrakları 26.04.2024 saat 17.00'ye kadar Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme:
01/04/2024 - 16:33