Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından 06.04.2023 tarihinde uygulamaya konulan Doktora Sonrası Araştırma Programları (DOSAP) Uygulama Yönergelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DOSAP-A Yönergesi

DOSAP-B Yönergesi

DOSAP-C Yönergesi

Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

***Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.08.2023 tarihli toplantısında; "Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya YabancıUyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın Tanımlar Başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "en az 3 ünün listesinde"ibaresinin "en az birinin listesinde" şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.


Son Güncelleme:
31/08/2023 - 11:12